{ } { }
Enviar per e-mail Imprimir RSS
Comparteix
Recomana aquesta pàgina a un amic

Noces d'or d'en Jacint i la Pilar

Dia: Diumenge 25 de juliol del 1999

Hora: 12:00

Lloc: Església Parroquial, Sords

CORAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES
Direcció: Antoni Amorós

La CORAL MIXTA participa, amb els seus cants, a la celebració de les noces d'or.
-Entrada: Magnificat
-Salm responsorial
-Al·leluia
-Ofertori:  Siguis, Bornianski
- Comunió: O Salutaris, Beethoven
- Comiat: Canticorum,  G.F.Haendel